TIG-sveising

Bruksområder, sveisere, teknikker for TIG-sveising

TIG-sveiseprosessen og annen info

Ved TIG-sveising (wolfram, passiv gass) dannes lysbuen mellom en ikke-smeltende wolframelektrode og arbeidsstykket. Dekkgassen er alltid en passiv gass som ikke påvirker selve sveiseprosessen. Vanligvis er dekkgassen argon, og den beskytter ikke bare smeltebadet, men også elektroden i pistolen mot oksygenering.

Tilsettmaterialet er ikke alltid nødvendig ved TIG-sveising. Emnene kan også sammenføyes ved å smelte sammen kantene. Hvis et tilsett brukes, mates dette inn i den smeltede sveisen manuelt og ikke via sveisepistolen som ved MIG-/MAG-sveising. TIG-sveisepistolen har derfor en helt annen struktur enn en MIG-/MAG-pistol.

Ulike TIG-sveisemetoder omfatter blant annet DC TIG-sveisemetoden som bruker likestrøm, AC TIG-sveising som bruker vekselstrøm og puls-TIG.

Bruksområder for TIG-SVEISING

De viktigste bruksområdene for TIG-sveising er rørledning og rørsveising. Metoden brukes imidlertid i mange bransjer, blant annet innen luft- og romfart samt i metallindustrien ved sveising av spesielt tynne materialer og spesialmaterialer som titan.

TIG-sveising er egnet både til manuell og mekanisert sveising, samt for bruk av sveiseroboter.

TIG-SVEISERE

TIG-sveiseutstyr består av en strømkilde, jordingskabel, sveisepistol samt gassflaske eller gassfordelingsnettverk Maskinen kan også ha en væskekjøleenhet. En trådmater er ikke nødvendig, siden tilsettmaterialet mates manuelt.

Bla gjennom TIG-sveiseapparater fra Kemppi

TIG-SVEISETEKNIKK

TIG-sveising brukes på steder der sveisen er viktig. Dette stiller spesielle krav til nøyaktighet i sveisejobben. I tillegg er TIG- sveising mer krevende fordi det er flere forhold som må kontrolleres ved denne sveiseteknikken enn ved andre sveiseteknikker. Ved TIG- sveising blir sveisepistolen beveget med én arm mens den andre mater inn tilsettmaterialet i den smeltede sveisen. En TIG-sveiser må derfor styre begge armene nøyaktig, og én arm kan ikke brukes til å støtte pistolen som ved MIG-/MAG-sveising.

Disse spesielle kravene gjør TIG-sveising vanskeligere, spesielt i starten. Men armene vil raskt tilpasse seg bevegelsene som kreves ved sveising, og TIG-sveising blir en rutine. Krevende TIG-sveising utføres likevel normalt av en sveiser som har spesialisert seg på TIG-sveising.

TIG-sveising utføres med en skyvende pistolbevegelse. Tilsettet kan mates inn i sveisen enten dråpevis eller kontinuerlig ved å holde sveisetråden konstant i smeltebadet.

Finn ut mer om andre sveiseprosesser

MIG-sveising

MIG-sveising

MMA-sveising

MMA-sveising

Robotsveising

Robotsveising

Andre sveisemetoder

Andre sveisemetoder

Lukk

Tekniske spesifikasjoner