Robotsveising

Bruksområder, systemer og teknologier for robotsveising

Robotsveising forklart i detalj

Ved robotsveising automatiseres sveiseprosessen ved hjelp av roboter som utfører og styrer sveisingen ut fra et program som kan tilpasses etter det aktuelle prosjektet. Robotsveising er en svært avansert versjon av automatisert sveising, der maskiner utfører sveisingen, mens sveisere fremdeles kontrollerer og overvåker prosessen.

Bruk av robotteknologi gir presise og raske resultater, mindre svinn og større sikkerhet. Robotene klarer å komme til på ellers utilgjengelige steder og kan utføre kompliserte og nøyaktige sveisebaner og sveiser raskere enn det som er mulig å få til med manuell sveising. Dette frigjør tid til produksjon og sørger for større fleksibilitet.

Med et stort utvalg av utstyr kan roboter tilpasses en lang rekke sveiseprosesser, blant annet lysbue-, motstands- og punktsveising, TIG-, laser-, plasma- og MIG-sveising. Hovedfokuset er å opprette de rette sveiseprogrammene og jiggene i sveiseapplikasjonen.

BRUKSOMRÅDER FOR ROBOTSVEISING

Takket være de tidsbesparende fordelene og den høye produktiviteten har robotsveising blitt viktig i metall- og tungindustrien, og spesielt innen bilindustrien som bruker punkt- og lasersveising. Robotsveising er best egnet til korte sveiser med buede overflater og repeterbare, forutsigbare handlinger som ikke krever kontinuerlig bytte og endringer i sveiseprosessen. Ved hjelp av eksterne akser er roboten også egnet til lange sveiser, for eksempel i skipsbyggingsindustrien.

Selv om robotsveising hovedsakelig brukes til masseproduksjon, der effektivitet og mengde er avgjørende, kan programmer utvikles for å passe ethvert behov, og roboter kan brukes til mindre produksjonsserierer og også til stykkproduksjon samtidig som en høy kostnadseffektivitet opprettholdes.

ROBOTSVEISEUTSTYR

Robotsveising kombinerer sveising, robotteknologi, sensorteknologi, kontrollsystemer og kunstig intelligens. Komponentene består av programvare med spesifikk programmering, sveiseutstyr som sørger for at arbeidsstykket tilføres energi fra strømkilden, og roboten som bruker utstyret til å utføre sveisearbeidet. Parametrene for sveiseprosessen måles av prosessensorer i roboten, mens de geometriske parametrene for sveisefugene måles av geometriske sensorer. Ved å innhente og analysere informasjonen fra sensorene tilpasser kontrollsystemet resultatet av den robotiserte sveiseprosessen basert på sveiseprosedyren som er definert i programmet.

Avhengig av den tiltenkte bruken kan roboter være robotarmer eller robotportaler. Normalt brukes industriroboter med seks akser som består av en treakset underarm og et treakset ledd, siden dette gjør det mulig å montere sveisepistolen på leddet for å oppnå alle posisjoner som er nødvendige for tredimensjonal sveising.

Systemet må integreres med roboten, og sveiseutstyret må være kompatibelt med og fortrinnsvis spesifikt designet for robotsveising, siden alle prosesser da kan styres av roboten.

Bla gjennom robotsveisesystemer fra Kemppi for MIG-/MAG-sveising

ROBOTSVEISTEKNIKK

Ved robotsveising er hovedfokuset på programvaren og riktig programmering. Ettersom de største utgiftspostene er utstyr, testing og operatøropplæring, vil sveiseprosessen alltid kreve nøye planlegging. Den nåværende sveiseproduksjonen, innbefattet alle operasjoner og kostnader, må analyseres. I tillegg må utstyrets kompatibilitet med robotteknologi undersøkes.

Spesifikasjonene må være nøyaktige for å sikre korrekt sveising. Ved automatisert sveising er sveisene konsekvente, slik at de kan måles opp til å bli så små som mulig. Konsekvente deler gjør at roboten kan sveise på samme sted gang på gang. Alle prosesser kan styres takket være de planlagte programmene, som vil betjene roboten.

Roboter bruker inndata fra operatøren for å utføre en aktuell oppgave. Ettersom roboten kan omprogrammeres, trenger denne oppgaven imidlertid ikke å være begrenset til å sveise samme del hver gang. Roboten kan stilles inn til å gjenta de samme handlingene døgnet rundt, men programmet må modifiseres når oppgaven endrer seg.

Finn ut mer om andre sveiseprosesser

mig-sveising

mig-sveising

tig-sveising

tig-sveising

mma-sveising

mma-sveising

andre sveiseprosesser

andre sveiseprosesser

Mer om sveising

Hva er sveising?

Hva er sveising?

Sveisesikkerhet og -risikoer

Sveisesikkerhet og -risikoer

Lukk

Tekniske spesifikasjoner