Elektrodesveising

Bruksområder, utstyr, elektroder og teknikker for elektrodesveising

Grunnleggende om elektrodesveising

Elektrodesveising, også kjent som manuell metallysbuesveising (MMA), refererer til en sveisemetode der en sveisepinne i elektrodeholderen fungerer som sveiseelektroden. Lysbuen brenner mellom pinnen og arbeidsstykket.

Forskjellen fra andre sveisemetoder er at sveisepinnen som fungerer som sveiseelektroden i MMA-sveising, blir kortere etter hvert som sveisingen utføres. Ved TIG- og MIG-/MAG-sveising må avstanden mellom pistolen og arbeidsstykket til enhver tid være konstant. Ved MMA-sveising må derimot elektrodeholderen kontinuerlig beveges mot arbeidsstykket for å opprettholde avstanden mellom elektroden og smeltebadet. Dette gir spesielle utfordringer for MMA-sveising.

Bruksområder for elektrodesveising

MMA-sveising kan brukes under nesten alle forhold, og det er derfor en ganske universell metode i sveiseindustrien. Metoden brukes ofte i installasjonsområder der god rekkevidde er nødvendig for sveiseapparater, og der arbeid ofte utføres i utendørsmiljøer.

MMA-sveising er en vanlig sveisemetode for eksempel i ved sveising av rørledninger i kraftverk og andre steder der rørsveising utføres. Det er også en sveisemetode som er populær blant hobbysveisere og hos mindre reparasjonsverksteder. Metoden kan også brukes til sveising under vann der tilsettmaterialer utviklet spesielt for dette.

Elektrodesveiseapparater

MMA-sveising krever en strømforsyning, en jordingskabel og en sveisekabel utstyrt med elektrodeholderen. Det er ingen dekkgass, siden sveiseelektroden er belagt med et materiale som danner dekkgass og slagg over smeltebadet. Mange TIG-sveiseapparater kan også brukes til MMA-sveising.

Dagens små inverterstrømkilder øker mobiliteten og rekkevidden ytterligere. Strømforsyningene kan for eksempel kobles til en generator med lange primærkabler som gjør det mulig å ta sveiseapparatet helt frem til arbeidsstykket. De minste strømkildene veier for øyeblikket bare 5 kg.

MMA-sveising er populær blant hobbysveisere, siden metoden kun krever en strømkilde og sveiseelektroder Dekkgass er ikke nødvendig, og apparatene fungerer vanligvis med strømmen som hentes fra et vanlig strømuttak.

Bla gjennom MMA-sveiseutstyr fra Kemppi

Elektroder til elektrodesveising

En sveiseelektrode er en rett kjernetråd med fast lengde belagt med et dekke. Sveiseelektroden har en bar ende som festes i elektrodeholderen. I den andre enden av elektroden er tenningsenden, der arbeidsstykket befinner seg for å tenne lysbuen. Elektrodens kvalitet eller handelsnavn finner du i belegget nær innfestingen . Vanligvis er også AWS-klasse-ID-en inkludert.

Sveiseelektrodens diameter refererer til diameteren på kjernetråden i elektroden. Formålet med belegget på overflaten av kjernetråden er å beskytte sveisebadet mot effekten av den omgivende luften, å produsere slagg for å støtte sveisen og å gjøre det enklere å danne lysbuen.

Elektrodesveiseteknikk

Før sveising anbefales det å kontrollerer tilstanden til sveisestrømkilden, kablene, elektrodeholderen og jordingsklemmen. Hvis strømkilden har et betjeningspanel og en fjernkontroll, skal disse også sjekkes. Kvaliteten og styrken på sveiseelektrodene må sjekkes, og de må passe til arbeidsstykket. Belegget på elektroden må være intakt.

Sveisingen startes ved å kakke elektroden bestemt ned i bunnen av fugen . Deretter flyttes elektroden tilbake til starten uten å øke lysbuelengden, og elektroden flyttes lett mens bredden på smeltebadet overvåkes. Flytt sveiseelektroden med håndtaket pekende fremover. Det størknede slagget er synlig bak smeltebadet. Det må være bak smeltebadet. Avstanden til slaggrensen fra smeltebadet kan justeres med sveisestrømmen og vinkelen på elektrodeholderen.

Konsentrer deg om lysbuelengden under hele sveiseprosessen, og hold den så kort som mulig. Lengden på lysbuen har lett for å øke etterhvert som elektroden blir kortere under sveisingen. Bevegelsen kan være litt vanskelig å kontrollere i begynnelsen, men det er lett å bli vant til.

Når sveiseelektroden er oppbrukt, må du fjerne slagget fra forrige sveis og rengjøre den med en stålbørste. Tenn neste elektrode litt foran forrige sveis, og flytt deretter sveiseelektroden tilbake til forrige sveis og fortsett med sveisingen.

Avslutt sveisingen ved å flytte elektroden litt tilbake til den fullførte sveisen, og løft deretter elektroden rett ut fra arbeidsstykket.

Finn ut mer om andre sveiseprosesser

mig-sveising

mig-sveising

tig-sveising

tig-sveising

Robotsveising

Robotsveising

andre sveiseprosesser

andre sveiseprosesser

Lukk

Tekniske spesifikasjoner