MIG/MAG-sveising

MIG-sveising – bruksområder, utstyr og teknikker

MIG-sveiseprosessen og annen info

I MIG/MAG-sveising blir en lysbue dannet ved hjelp av strømkilden via sveisepistolen mellom den matede sveisetråden og arbeidsstykket. Lysbuen smelter sammen det aktuelle materialet og sveisetråden og lager på den måten sveisen. Trådmateren mater kontinuerlig sveisetråd via sveisepistolen gjennom hele sveiseprosessen. Sveisepistolen leverer også dekkgass til sveisen.

MIG- og MAG-sveisemetodene skiller seg fra hverandre ved at MIG-sveisingen (metall, passiv gass) bruker en passiv dekkgass som ikke inngår i sveiseprosessen, mens MAG-sveisingen (metall, aktiv gass) benytter en aktiv dekkgass som del av sveiseprosessen.

Vanligvis inneholder dekkgassen aktiv karbondioksid eller oksygen, og derfor er MAG-sveising mye vanligere enn MIG-sveising. Begrepet MIG-sveising brukes faktisk ofte utilsiktet i forbindelse med MAG-sveising.

Bruksområder for MIG-SVEISING

I dag brukes MIG-/MAG-sveising nesten overalt i sveiseindustrien. Prosessene brukes oftest i tungindustrien og mellomtung industri, f.eks. innen skipsbygging, av produsenter av stålkonstruksjoner, rørledninger og trykksatte beholdere, samt i reparasjons- og vedlikeholdsvirksomheter.

MIG-/MAG-sveising brukes også ofte i metallindustrien, spesielt i bilindustrien, ved verksteder og i mindre industrivirksomheter. Hobbysveisere og hjemmebrukere har også ofte et MIG-/MAG-sveiseapparat.

SVEISERE OG ANNET utstyr FOR MIG- og MAG-sveising

MIG- og MAG-sveiseutstyr består vanligvis av en strømkilde, trådmater, jordingskabel, sveisepistol, valgfri kjøleenhet og en gassflaske eller et gassnettverk.

Formålet med trådmateren er å mate sveisetråden som trengs for sveising fra trådspolen til sveisepistolen.

Trådmateren gjør det også mulig å starte og stoppe strømkilden, og når du bruker en elektronisk strømkilde, kan du kontrollere spenningen fra strømkilden. Strømkilden og trådmateren er derfor forbundet via en kontrollkabel. I tillegg styrer trådmateren flyten av dekkgassen. Dekkgassen som kreves, hentes enten fra en gassflaske eller fra et gassnettverk.

MIG-sveiseapparater fra Kemppi er ofte bygget i moduler, og kjøleenheten, strømkilden og trådmateren kan velges fritt avhengig av kravene som stilles. Trådmateren kan kobles fra strømkilden, og du trenger dermed ikke å flytte hele sveiseapparatet fra ett arbeidssted til et annet.

Enhetene kan også ha et utskiftbart kontrollpanel og separat aktiverte tilleggsfunksjoner.

Sveisepistolen varmes opp under sveisingen, og den må derfor avkjøles med gass eller væske. I gasskjølte sveisepistoler fungerer dekkgassen som går til pistolen via sveisetråden, også som kjøler for pistolen. I væskekjølte pistoler kreves det en separat væskekjøleenhet for å sirkulere kjølevæsken i pistolens slangepakke.

MIG-/MAG-sveiseapparatets struktur er begrenset av sveisetrådsspolen inne i apparatet. Spolen er ofte en tung og plasskrevende komponent. Likevel er de mest moderne MIG-/MAG-sveiseapparatene elegante, kompakte maskinpakker, f.eks. Kemppi MinarcMig Adaptive 180, som vant Red dot-prisen for industriell design i 2006.

Bla gjennom MIG-/MAG-sveiseapparater fra Kemppi

MIG-sveiseteknikk

Ved MIG-/MAG-sveising er sveisepistolen sveiserens verktøy. Den brukes til å overføre sveisetråden, dekkgassen og den nødvendige sveisestrømmen til arbeidsstykket. De største problemene ved MIG-/MAG-sveising handler om sveisestilling, sveisepistolvinkel, trådens utstikkslengde, sveisehastighet og formen på smeltebadet.

Lysbuen tennes med en bryter på pistolen, og pistolen flyttes deretter med jevn sveisehastighet langs sveisefugen. Smeltebadets utseende må observeres. Sveisepistolens posisjon og avstand til arbeidsstykket må holdes konstant.

Det er spesielt viktig at sveiseren hele tiden konsentrerer seg om å styre smeltebadet. Et øyeblikks distraksjon øker risikoen for sveisefeil. I slike tilfeller anbefales det å avbryte sveisingen et øyeblikk og deretter gjenoppta arbeidet.

Finn ut mer om andre sveiseprosesser

TIG-sveising

TIG-sveising

MMA-sveising

MMA-sveising

Robotsveising

Robotsveising

Andre sveisemetoder

Andre sveisemetoder

Mer om sveising

Hva er sveising?

Hva er sveising?

Sveisesikkerhet og -risikoer

Sveisesikkerhet og -risikoer

Lukk

Tekniske spesifikasjoner