Beta åndedrettsvern

Støtte for BETA XFA/SFA/PFA

BETA XFA/SFA/PFA Håndbøker
Håndbøker
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e/RSA 230 PDF-håndbok
Beta e90 FA PDF-håndbok
Multi-Charger 6 PDF-håndbok
PFU 210e PDF-håndbok
PFU Filters PDF-håndbok
RSA 230 PDF-håndbok

Support FAQ

Hvor kan jeg få utført service på Kemppi-utstyr, og hvor får jeg kjøpt forbruksdeler?

Kontakt en Kemppi-representant for service eller forbruksdeler. Vi har laget en oversikt over representanter nær deg.

Hvordan finner jeg nærmeste Kemppi-serviceverksted?

Du kan bruke kartsøk

-funksjonen vår for å finne et reparasjonsverksted i nærheten.

Your equipment FAQ

Hvorfor skal jeg bruke åndedrettsvern?

Farlige elementer finnes på arbeidsplasser med sveising, og egnet åndedrettsvern må brukes for å beskytte både kort- og langsiktig helse. Sveiserøyk dannes ved forbrenning av metaller, tilsettmaterialer, dekke, dekkgasser, maling, kjemiske reaksjoner fra lysbuens ultrafiolette lys og varmeprosessen, inkludert forurensninger i luften fra løsemidler og rengjøringsmidler.

Eksponering for sveiserøyk er en alvorlig yrkesfare og kan forårsake mange helseproblemer hvis det utføres uten åndedrettsvern. Ultrafiolett stråling fra sveising reagerer med oksygen og nitrogen i luften og danner ozon og nitrogenoksider. De kan være livstruende i høye konsentrasjoner, forårsake lungesykdom og i små konsentrasjoner irritere nese og hals.

En enkelt produksjonssveiser kan produsere 20–40 g røyk per time, noe som tilsvarer ca. 35–70 kg sveiserøyk per år. Yrkesmessige eksponeringsgrensenivåer (OEL) for sveiserøykpartikler er definert av mg/m³, det vil si konsentrasjonen av gass i luften, målt ved vekten i milligram per kubikkmeter luft. For generell sveiserøyk er det anbefalt å bruke åndedrettsvern på 5 mg/m³. Kontroller den lokale standardiseringsmyndigheten og anbefalingene og forsikre deg om at Kemppi-åndedrettsvernet du velger, oppfyller dine personlige behov.

Hvordan fungerer et åndedrettsvern?

Et åndedrettsvern består av en PAPR-enhet (Powered Air Purifying Respirator), luftslange og sveisehjelm med integrert sveisemaske. PAPR har en viftemotor som drives av et batteri. Den har et partikkelfilter eller en kombinasjon av partikkelfiltre og gassfiltre. Det leveres også luftleveringssystemer som bruker kjent, ren trykkluft som kan pustes inn.

Den rensede luften ledes sammen med luftslangen til hjelmen og skaper positivt trykk inne i hjelmskallet og sveisemasken. Positivt trykk inne i sveisehjelmen betyr at det er enkelt å puste, og at forurenset luft ikke kan strømme inn i hjelmen. Det er et såkalt åndedrettsvern med positivt trykk.

Hvor lenge varer batteriet til Gamma- og Beta-åndedrettsvernet?

PFU 210e er robust og slitesterk og har valgbare viftehastigheter på 160 lpm og 210 lpm, batteri- og filterstatusindikatorer inkludert alternativ for enten standardmessige eller kraftige batterier. Li-ion-batteriteknologi garanterer raske ladetider og beskyttelseseffekt med enten et partikkelfilter eller et kombinert filtersett med A1B1E1-gassfilter. Når A1B1E1-gassfilteret er i bruk, regulerer Smart Sense-teknologien automatisk PFU 210e til lufthastighet 160 l/min, og forlenger både filterets og batteriets levetid. Det hurtigladende batteriet gir deg økt arbeidseffektivitet ettersom du kan bruke et nytt batteri og partikkelfilter i omtrent 8 timer (når du bruker SD-batteri) og i 16 timer (når du bruker HD-batteri).

Hvilken åndedrettsvernmodell trenger jeg når jeg sveiser rustfritt stål?

Det er ingen felles regler for hvilket filter som skal brukes med bestemte materialer. Det avhenger av mange detaljer som overflatebehandling, materialets renhet og forurensning av miljøet som luft (dvs. ozon). Et kombinasjonsfilter (partikkelfilter og gassfilter) gir alltid den beste beskyttelsen mot skadelig røyk og gass.

Se sveisesikkerhetskatalogen vår for en mer detaljert tabell om filtreringsenheter og kjemikalier.

Hvor ofte bør jeg bytte filtrene til PAPR-åndedrettsvernet?

PFU 210e PAPR har et automatisk system for filtertilstandsmåling. Et LED-lys i brukergrensesnittet lyser rødt, vibrasjonsmotoren begynner å gå og en alarm kan høres når filteret må byttes med én gang. Det er fornuftig å følge LED-lysfargen i brukergrensesnittet. Når det lyser oransje, er filteret snart tilstoppet og må byttes ut. Hvis batteritiden begynner å bli for kort, kan det hjelpe å bytte partikkelfilter eller forfilter.

Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte gassfilteret til PAPR-åndedrettsvernet?

Gassfilteret samler ikke opp partikler slik som partikkelfilteret gjør (gassfilteret tetter seg ikke slik som partikkelfilteret gjør). Det er derfor partikkelfilteret alltid må festes på gassfilteret = kombinasjonsfilter. Den eneste måten å finne ut om et gassfilter fortsatt filtrerer gasser som det skal, er lukttesten. Hvis en bruker kjenner lukt som kommer gjennom sveisehjelmen, må gassfilteret byttes med én gang. Hvis den skadelige gassen ikke lukter, anbefales det å bruke et regelmessig bytteintervall for gassfilter.

Hva er forskjellen mellom TH2- og TH3-standardene?

De nominelle beskyttelsesfaktorene som er tildelt av de europeiske standardmyndighetene til en klasse åndedrettsvern (PAPR- eller Airline-utstyr som er utstyrt med en hette eller hjelm i henhold til standard EN12941), definerer en nominell beskyttelsesfaktor (NPF) basert på den testede innvendige lekkasjeeffektiviteten til åndedrettsvernet. For TH2-sertifiserte åndedrettsvern må den innvendige lekkasjen være maks 2 %. For TH3-sertifiserte åndedrettsvern må den innvendige lekkasjen være maks 0,2 %. Alle Kemppi PAPR-åndedrettsvernmodeller følger standard EN12941, og deres klasse er enten TH2 eller TH3.

Hva er åndedrettsvern med lufttilførsel?

Åndedrettsvern med lufttilførsel betyr at pusteluften som leveres til en friskluftsveisehjelm, skapes av en kompressor. Kilder for tilført luft må oppfylle obligatoriske lokale luftkvalitetsbestemmelser.

Åndedrettsvern for sveisere koblet til pustelufttilførsel fra en kompressor som oppfyller EN 12021, er definert i EN 14594. Kemppi-åndedrettsvern for sveisere må bare brukes i områder der oksygeninnholdet overstiger 17 % og må ikke brukes som et selvstendig åndedrettsapparat eller til rømningsformål.

Hva er Powered Air Respiratory Protection?

Powered Air Respiratory Protection betyr at pusteluften som kommer inn i sveisehjelmen, blir renset av en batteridrevet filterenhet (se ovenfor «Hvordan fungerer et åndedrettsvern») eller komprimert pusteluftsystem (se ovenfor «Hva er åndedrettsvern med lufttilførsel?»). Powered Air Respiratory Protector betyr det samme som Powered Air Purifying Respirator, og det er forkortet til PAPR.

Er det ikke billigere å kjøpe engangssveisemasker sammenlignet med åndedrettsvern?

Engangs ansiktsmasker for sveising er en billigere løsning hvis det bare sveises av og til. Profesjonelle sveisere og fabrikanter vil imidlertid vanligvis bruke 1 x engangsmaske per dag, og over tid vil disse kostnadene multipliseres og oppveie investeringskostnadene for et PAPR-system eller system for tilført luft av god kvalitet, inkludert vedlikeholdsfiltre til utskiftning, for ikke å nevne mengden avfall engangsmasker skaper. Vanligvis gir PAPR-systemer bedre pustevern og er mer behagelige ved langvarig bruk på grunn av sirkulasjon av kjøleluft.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du støter på flere problemer eller har spørsmål.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner