Valmet Oyj, Pulp and Energy

Ledende leverandør til papirmasse-, papir- og energiindustrien

Krevende sveising av dampkjeler med Kemppi MasterTig

Valmets sveisere må produsere feilfrie sveiser på trange plasser inne i sveisede strukturer med stadig skiftende grunnmaterialer. Valmet og Kemppi har samarbeidet i lengre tid med å finne løsninger på sveiseutfordringene som grunnmaterialene utgjør. Det mest aktuelle eksemplet på det sammensveisede partnersamarbeidet har vært den vellykkede testingen av den nye MasterTig.

Valmets verksted i Tampere, Finland produserer trykkdeler til energi- og forbrenningstanker. Enheten er en del av Valmets forretningsområde for papirmasse og energi. Den sysselsetter rundt 100 personer, og ca. 75 av disse er sveisere. Verkstedet fokuserer på komponenter som enten er avgjørende for driften av dampkjelen, eller inneholder utfordrende grunnmaterialer eller strukturer.

Bare en håndfull produsenter i verden kan levere et så bredt utvalg av dampkjeler i dette størrelsesområdet som Valmet. Mesteparten av produksjonen blir eksportert, ettersom kravet om bærekraftige løsninger og presset på å slutte å bruke fossilt drivstoff stadig øker. Valmets sterke sider i dette markedet er det allsidige produktsortimentet og muligheten til å distribuere et bredt utvalg av biodrivstoff. Serviceoperasjoner som inspeksjon av dampkjeler, vedlikehold, reparasjoner, moderniseringer og oppgraderinger, er også en viktig del av virksomheten.

Valmet Oyj, Pulp and Energy
Nettsted
Industri
Kraft
Sted
Tampere, Finland
Kemppis løsning
Basismaterial
Ss, Fe
Den nye MasterTig er ganske lik forgjengeren med TIG. Den utmerker seg først og fremst ved å være stillegående – du må faktisk venne deg til det. Overgangen fra grunnstrøm til sveisestrøm er kanskje blitt enda litt mykere og jevnere. Ved elektrodesveising er maskinen mye mer stabil enn tidligere, og du kan sveise uten sprut selv med høyere strømstyrke.

Joonas Helpiölä, welder, Valmet

Kvalitet og grunnmaterialer som de største utfordringene

De høye trykkene og temperaturene i dampkjelelene krever feilfrie sveiser. Seniorsjef for produksjon Ville Lehtikangas forklarer at hver sveis er underlagt en rekke kontroller, og har en forhåndsbestemt og validert sveiseprosess. På samme måte må sveiserne være kvalifiserte for sveiseprosessen, tilsettmateriale og de forskjellige materialsammensetninger. Rundt 10 % av den totale arbeidstiden går med til kvalitetskontroll.

Sveiserne bearbeider rustfritt stål, karbonstål og forbindelser med forskjellige materialer. Nye grunnmaterialer og løsninger introduseres stadig, og mangfoldet av legeringer i f.eks. rustbestandig stål er enormt.

"Vi trenger spesielle materialer fordi sveisene i varmtvannstanker må tåle trykk på over 150 bar ved høye temperaturer over 500 °C. Høy korrosjons- og erosjonsmotstand er også nødvendig. Sirkulerende supervarmere med fluidisert panne i det lukkede kretsløpet samler for eksempel hver eneste rest av varmeenergi fra sanden som sirkulerer i ovnen, og er praktisk talt utsatt for en kontinuerlig sandblåsing", sier Lehtikangas.

Verdiøkning gjennom samarbeid

Et stort flertall av Valmets sveisemaskinflåte i Tampere er produsert av Kemppi. Det langsiktige samarbeidet har bare blitt tettere de siste par årene.

"For oss er det avgjørende at Kemppis eksperter veileder og støtter oss når vi trenger det, og at vi har muligheten til å løse eventuelle sveiseutfordringer sammen", sier Lehtikangas. "Vi har en løpende dialog. Vi forklarer spesialistene hos Kemppi hvilke nye materialer og sveiseparametere vi har planlagt å bruke, og basert på deres kunnskap kommer de med forslag som vi kan prøve ut. Jeg håper at samarbeidet vårt kan fortsette like fruktbart som det har vært, og at det vil utdypes ytterligere etter vårt prinsipp om kontinuerlig forbedring".

Utholdenhetstesten til den nye generasjonen MasterTig er et utmerket eksempel på det sammensveisede partnersamarbeidet. En seks måneders testperiode i løpet av vinteren og våren 2019 ga en god oversikt over hvor godt sveiseutstyret egnet seg for Valmet, og luket bort eventuelle problemet med det nye produktet.

I følge sveisekoordinatoren Simo Lustig, mener sveiserne hos Valmet at den nye MasterTig er sammenlignbar med den forrige generasjonen av høykvalitets TIG-sveiseutstyr, MasterTIG MLS 3000. "De roste spesielt de forbedrede egenskapene ved elektrodesveising. Brukervennligheten er også blitt bedre. Den nye sveisepistolen er for eksempel blitt smalere og enklere å håndtere, og utvalget av forbruksdeler er større.

Lustig har jobbet som sveisekoordinator i syv år. Han utvikler sveiseprosedyrer (WPS) basert på den gitte sveiseplanen og forhåndstestede parametere. På grunn av sitt ansvarsområde, er han i kontinuerlig kontakt med Kemppi.

"Jeg har arbeidet med Kemppi så lenge jeg kan huske. Vi har alltid jobbet i samarbeidets ånd og fått støtte når vi har trengt det".

Last ned hele historien

Valmet Oyj, forretningsområde for papirmasse og energi

Søk i sortimentet vårt


Flexlite TX

Flexlite TX-sveisepistoler er utviklet for bruk sammen med MasterTig-sveiseutstyr. Pi...

Flexlite TX-sveisepistoler er utviklet for bruk sammen med MasterTig-sveiseutstyr. Pistolserien omfatter flere halsmodeller, som tilbyr unik kjøleeffekt og enkel tilgang til krevende plasserteforbindelser.


MasterTig

MasterTig er den nye mesteren innen AC- og DC TIG-sveising og setter nye standarder f...

MasterTig er den nye mesteren innen AC- og DC TIG-sveising og setter nye standarder for sveisekvalitet, brukervennlighet og effektiv bruk av strøm. Den modulbaserte utformingen sikrer at apparatet oppfyller dine behov.

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner