Suomen Levyprofiili

Ekspert innen platekonstruksjoner

Produktiv sveising med FastMig X og WiseFusion

Etter å ha investert i Kemppis FastMig X-sveiseutstyr og i WiseFusion-sveisefunksjonen har det vært mulig for sveiserne hos Suomen Levyprofiili å øke sveisehastigheten, og dette har gitt en generell økning i sveiseproduktivitet på 10 %.

Suomen Levyprofiili Oy ble grunnlagt i 1998 og har raskt blitt en viktig produsent av platestrukturer i Finland. Helt fra starten har bedriften investert i moderne teknologi og utvidet produksjonsanleggene i takt med veksten. Suomen Levyprofiili har per i dag 7000 m² med produksjonsanlegg og 100 ansatte, hvorav 40 er sveisere. På anlegget i Joensuu gjør bedriften laserkutting, kanting, sveising, overflatebehandling og endelig montering. Sveisestrukturene som lages av Suomen Levyprofiili, varierer fra braketter på størrelse med en hånd, til krevende støttestrukturer til skogbruksmaskiner og drivstoff- og hydraulikktanker til gruveutstyr.

Suomen Levyprofiili har som mål å skape langsiktige kunderelasjoner og produsere omfattende løsninger for kundene sine ved å påta seg hele ansvaret for produksjonen av delmonteringer. Kundene til Suomen Levyprofiili omfatter store internasjonale selskaper som John Deere Forestry og Sandvik Mining and Construction.

Suomen Levyprofiili
Industri
Generell maskinteknologi
Sted
Joensuu, Finland
Kemppis løsning
Basismaterial
Ss, Fe
I 1998, helt i starten, begynte vi å sveise med Kemppi-sveiseutstyr. Vi har sett at utstyret er bra og pålitelig, og at service og forsyningskjedene er enestående.

Pekka Leminen, innkjøpssjef, Suomen Levyprofiili

Hovedutfordring

Kundekrav i henhold til kvalitet øker stadig, og platestrukturmarkedet endres hele tiden, noe som fører til høyere krav til både sveisere og sveiseutstyret. I tillegg til holdbarhet, har visuelle forhold og kvaliteten på platestrukturene blitt viktigere enn før. Suomen Levyprofiili utforsker stadig nye måter å oppfylle kundeforventninger og å øke produktiviteten på.

Kemppis løsning

For å øke produktiviteten med intelligent sveiseutstyr begynte Suomen Levyprofiili å teste den optimaliserte WiseFusion-sveisefunksjonen på ett av sine FastMig Pulse-apparater (nå kalt FastMig X Regular). WiseFusion produserer en svært smal og energitett lysbue, noe som gir raskere sveising og lavere varmetilførsel. Det sikrer også optimal lysbuelengde og reduserer behovet for konstante parameterinnstillinger.

Siden funksjonen viste seg å være svært praktisk og øke effektiviteten, ble den raskt anskaffet for hver FastMig i bedriften. Fordelene ved å bruke intelligent sveiseutstyr og Kemppis programvare omfattet en anslått økning i produktiviteten på 10 %, og gjorde det mulig å produsere fem deler av et bestemt produkt per arbeidsskift i stedet for fire deler som tidligere. WiseFusion-funksjonen økte sveisehastigheten i alle sveiseoperasjonene.

Sveiserne til Suomen Levyprofiili har innlemmet WiseFusion svært godt. Sveiserne roser Kemppi-sveiseutstyr og WiseFusion for å være brukervennlig og å gjøre prosessene mer effektive. Ved å bruke avansert sveiseteknologi, kan Suomen Levyprofiili oppfylle kundeforventninger og øke produktiviteten. Den konstante produktutviklingen hos Kemppi, i tillegg til enestående service og forsyningskjeder, garanterer at Suomen Levyprofiili holder seg på topp.

Søk i sortimentet vårt


FastMig X

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.


WiseFusion

Den optimaliserte sveisefunksjon WiseFusion gir en svært smal og energitett lysbue, s...

Den optimaliserte sveisefunksjon WiseFusion gir en svært smal og energitett lysbue, slik at du oppnår raskere sveising med redusert varmetilførsel.

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner