P&W Pipe and Welding

Teknisk ekspertise av høy kvalitet fra Australia

Produktiv rørsveising med sveiseløsninger fra Kemppi

For å sikre høy kvalitet i produksjonen av konstruerte rørsystemer og stålkonstruksjoner valgte P&W å investere i FastMig X med WiseRoot+ og andre programvareprodukter fra Kemppi. Dette ga P&W-verkstedet høyere produktivitet, samtidig som risikoen for sveisedefekter ble redusert.

P&W Pipe and Welding er et australsk ingeniørforetak som tilbyr et bredt spekter av tjenester – fra design til konstruksjon og installasjon – i forbindelse med implementering av mekanisk infrastruktur. P&W, som har hovedkontor i Burleigh Heads i Queensland i Australia, startet opp virksomhet i 2010. Foretakets ekspertise omfatter rørsystemer og stålkonstruksjoner av høy kvalitet som sveises og konstrueres i f.eks. rustfritt stål, dupleks- og nikkellegeringer.

Alt sveisearbeid hos P&W utføres iht. australske og internasjonale standarder, og kvalitetskontrolleres av en uavhengig tredjepart. Det store fokuset på kvalitetssikring gjør det mulig for P&W å betjene kunder i strengt regulerte bransjer som for eksempel energi-, olje- og gassindustrien.

P&W Pipe and Welding
Industri
Generell maskinteknologi
Sted
Burleigh Heads, Australia
Basismaterial
Ss
WiseRoot+ er imponerende brukervennlig og innfrir forventningene. Den gjør det enkelt å håndtere avvik som for eksempel feilstillinger eller varierende rotåpninger. Så langt har vi hatt 100 % godkjent resultat på sveisefugene som er gjort med WiseRoot+ og Kemppi FastMig X 450.

Scott Woodman, direktør hos P&W

Hovedutfordring

Det relativt unge foretaket P&W har satt sin ære i å levere ønsket kvalitet punktlig og innenfor budsjettrammene. Ettersom væske- og gassrørene eksponeres for høyt trykk, toksisitet og brannfare, er det av avgjørende betydning at sveisefugene sveises skikkelig av fagfolk. Med tanke på de strenge kvalitetskravene var P&W på utkikk etter pålitelig og effektivt sveiseutstyr som kunne styrke den profesjonelle ekspertisen og gi større fleksibilitet til ulike sveiseoppgaver.

Kemppis løsning

Kemppi sørget for at P&W fikk en optimal pakkeløsning for rørsveising, bestående av FastMig X 450 med to trådmatere, MatchLog-funksjonen samt sveiseprosessene WiseRoot+ og WisePenetration. I tillegg investerte P&W i en MasterTig LT 250 for TIG-sveising.

Gründer og direktør hos P&W, Scott Woodman, påpeker at FastMig X 450 har vært ekstremt produktivt fra første stund det ble tatt i bruk på verkstedet. Woodman, som er selv er erfaren sveiser, så mange positive egenskaper hos Kemppi-utstyret:

  • Samtlige nødvendige funksjoner er enkelt tilgjengelige på materpanelene.
  • WiseRoot+ kompenserer for individuelle sveiseteknikker, og gir sveisefuger av høy kvalitet.
  • WisePenetration gir særlig godt resultat for fyll- og dekkstrenger ved bruk av CO2-gass blandet med andre gasser
  • MatchLog gjør det mulig å endre kanalene underveis i arbeidet, og dette sikrer at heftsveisene brennes inn slik at man unngår manglende sammensmelting.

P&W har dessuten kunnet oppnå en jevnere verkstedskvalitet takket være MatchLogs gode lysbuekarakteristikker ved start og stopp. Denne funksjonen er særlig viktig ved sveising av rør og trykktanker i kodekvalitet, da sannsynligheten for sveisedefekter øker hver gang sveisingen startes på nytt. Det er det man kaller ekte risikohåndtering fra produksjon til sluttkunde!

Søk i sortimentet vårt


FastMig X

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.


MasterTig LT

Kemppi TIG-sveiseløsning for mobil sveising på byggeplasser og under ekstreme forhold...

Kemppi TIG-sveiseløsning for mobil sveising på byggeplasser og under ekstreme forhold.

Ingen behov for tradisjonell styrings- og strømforsyningskabler med dette allsidige TIG-likestrøms-/MMA-elektrodesveiseapparatet. Kun kompatibel med Kemppis TTC-sveisepistolserie.


WisePenetration

En sveisefunksjon som sikrer innbrenning i forbindelse med synergisk MIG/MAG-sveising...

En sveisefunksjon som sikrer innbrenning i forbindelse med synergisk MIG/MAG-sveising.


WiseRoot

WiseRoot er en optimalisert kortbueprosess for rotstrengsveising uten gassbeskyttelse...

WiseRoot er en optimalisert kortbueprosess for rotstrengsveising uten gassbeskyttelse.

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner