Skipsbygging

Der perfeksjon er virkelighet

Svært lønnsom sveising i moderne skipsbygging

Cruiseskip og ferger, handels- og spesialfartøy. Transport av personer, råmaterialer, ferdigprodukter, olje og gass. Bygget på flere steder og ferdes verden rundt. Finnes det mer krevende forhold for sveiseproduksjon?

Raskere byggetid

Et skip er summen av delene. I skipsbyggingsprosjekter der byggingen foregår på flere steder, er det svært mye å spare på å ha løsninger som reduserer tidsbruken for oppsett av utstyr, sveisedokumentasjon eller prosedyrekontroller.

Lavere kostnader

I moderne skipsbygging teller hver eneste tomme. På det sterkt konkurranseutsatte globale markedet ser man etterspørsel etter lettere materialer og ny teknologi som innfrir forventningene til lønnsomhet i samtlige prosjektfaser. Kjennskap til de nyeste mulighetene kan være det som skal til for at du får tilslaget.

Minimert risiko

Omfattende internasjonale og nasjonale standarder, normer og lover baner vei for sjøfartssikkerhet og forebygging av miljøforurensning. Produksjonspraksisen innfrir behovene til ulike typer fartøy på lokale verft. Det er imidlertid også ekstremt viktig å ivareta passasjerenes sikkerhet og unngå havforurensning.


Trygghet er ikke en illusjon.

Det er resultatet av fullkommen sveising.

Bærekraftige sveiseløsninger

Kemppi er betrodd sveiseløsningspartner for verft i Asia, Sør-Amerika, Europa, Afrika og Australia. Kemppis kvalitet og effektivitet har blitt testet og dokumentert igjen og igjen for ulike typer fartøy og verftsmiljøer.

22

Referanser innenfor internasjonal verftsindustri

26%

Mindre tilsettmaterial ved sveising i høyfast stål

100%

Utstyrsvalidering iht. EN 50504

Passasjerfartøy

Verdens største passasjerfartøy, Allure of the Seas, har over 2,4 km sveisesømmer og en million kilo tilsettmaterial. Med 181 seksjoner har det blitt brukt enormt mange ulike materialer, sveiseprosesser og underleverandører. I produksjonsprosessen inngikk både manuell og automatisert sveising.

I kompliserte prosjekter der sveisingen foregår på flere steder, kan Kemppi bidra til økt produktivitet ved å gi deg full oversikt over sveiseproduksjonen. Du sparer tid på flåte- og produksjonsstyringen uten at det går ut over kundenes sikkerhet.

Olje- og gasstankskip, containerskip, tørrlastskip, bulklasteskip

Riktig type handelsfartøy velges ut fra last. Uansett hvilken last det er snakk om, er fartøyet nødt til å være pålitelig for at du skal kunne nå forretningsmålene dine. Kemppi sine løsninger for sveisestyring har integrert kvalitetskontroll og sveiseveiledning. Dette sikrer at hver sveis holder og er utført med riktig sveiseprosedyre. Hver eneste sveis kan dessuten spores gjennom hele fartøyets levetid.

Spesialfartøy

Etter hvert som man prøver å finne nye måter å redusere vekten på i sveisede strukturer, har interessen for høyfast stål (HSS) økt. Kemppi leder an utviklingen der færre sveisefuger og kortere sveisetider øker lønnsomheten innenfor skipsbygging.

Se referansene våre

Nautic Africa

Cammell Laird

Søk i sortimentet vårt

SuperSnake

SuperSnake

WeldEye for Welding Procedure and Qualification Management

WeldEye for Welding Procedure and Qualification Management

X5 FastMig

X5 FastMig

Flexlite GX

Flexlite GX

FitWeld Evo

FitWeld Evo

Lukk

Tekniske spesifikasjoner