BETA XFA/SFA/PFA Downloads
Håndbøker
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e/RSA 230 PDF-håndbok
Beta e90 FA PDF-håndbok
Multi-Charger 6 PDF-håndbok
PFU 210e PDF-håndbok
PFU Filters PDF-håndbok
RSA 230 PDF-håndbok
Tekniske spesifikasjoner
Beta e90 PFA Last ned
Beta e90 PFA Airline Last ned
Beta e90 SFA Last ned
Beta e90 SFA Airline Last ned
Beta e90 XFA Last ned
Beta e90 XFA Airline Last ned
Erklæringer
ADF SA, XA Last ned
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e Last ned
Beta e90 PFU Last ned
Beta e90 RSA Last ned
Multi-Charger 6 Last ned
PFU Filters Last ned
Brosjyrer og foldere
Alfa - Beta leaflet - NO Last ned
Produktkatalog, Sikkerhet ved sveising - NO Last ned
Vanlige spørsmål
Hvor kan jeg få utført service på Kemppi-utstyr, og hvor får jeg kjøpt forbruksdeler?

Kontakt en Kemppi-representant for service eller forbruksdeler. Vi har laget en oversikt over representanter nær deg.

Hvordan finner jeg nærmeste Kemppi-serviceverksted?

Du kan bruke kartsøk

-funksjonen vår for å finne et reparasjonsverksted i nærheten.
Hvorfor skal jeg bruke åndedrettsvern?

Farlige elementer finnes på arbeidsplasser med sveising, og egnet åndedrettsvern må brukes for å beskytte både kort- og langsiktig helse. Sveiserøyk dannes ved forbrenning av metaller, tilsettmaterialer, dekke, dekkgasser, maling, kjemiske reaksjoner fra lysbuens ultrafiolette lys og varmeprosessen, inkludert forurensninger i luften fra løsemidler og rengjøringsmidler.

Eksponering for sveiserøyk er en alvorlig yrkesfare og kan forårsake mange helseproblemer hvis det utføres uten åndedrettsvern. Ultrafiolett stråling fra sveising reagerer med oksygen og nitrogen i luften og danner ozon og nitrogenoksider. De kan være livstruende i høye konsentrasjoner, forårsake lungesykdom og i små konsentrasjoner irritere nese og hals.

En enkelt produksjonssveiser kan produsere 20–40 g røyk per time, noe som tilsvarer ca. 35–70 kg sveiserøyk per år. Yrkesmessige eksponeringsgrensenivåer (OEL) for sveiserøykpartikler er definert av mg/m³, det vil si konsentrasjonen av gass i luften, målt ved vekten i milligram per kubikkmeter luft. For generell sveiserøyk er det anbefalt å bruke åndedrettsvern på 5 mg/m³. Kontroller den lokale standardiseringsmyndigheten og anbefalingene og forsikre deg om at Kemppi-åndedrettsvernet du velger, oppfyller dine personlige behov.

Hvordan fungerer et åndedrettsvern?

Et åndedrettsvern består av en PAPR-enhet (Powered Air Purifying Respirator), luftslange og sveisehjelm med integrert sveisemaske. PAPR har en viftemotor som drives av et batteri. Den har et partikkelfilter eller en kombinasjon av partikkelfiltre og gassfiltre. Det leveres også luftleveringssystemer som bruker kjent, ren trykkluft som kan pustes inn.

Den rensede luften ledes sammen med luftslangen til hjelmen og skaper positivt trykk inne i hjelmskallet og sveisemasken. Positivt trykk inne i sveisehjelmen betyr at det er enkelt å puste, og at forurenset luft ikke kan strømme inn i hjelmen. Det er et såkalt åndedrettsvern med positivt trykk.

Hvor lenge varer batteriet til Gamma- og Beta-åndedrettsvernet?

PFU 210e er robust og slitesterk og har valgbare viftehastigheter på 160 lpm og 210 lpm, batteri- og filterstatusindikatorer inkludert alternativ for enten standardmessige eller kraftige batterier. Li-ion-batteriteknologi garanterer raske ladetider og beskyttelseseffekt med enten et partikkelfilter eller et kombinert filtersett med A1B1E1-gassfilter. Når A1B1E1-gassfilteret er i bruk, regulerer Smart Sense-teknologien automatisk PFU 210e til lufthastighet 160 l/min, og forlenger både filterets og batteriets levetid. Det hurtigladende batteriet gir deg økt arbeidseffektivitet ettersom du kan bruke et nytt batteri og partikkelfilter i omtrent 8 timer (når du bruker SD-batteri) og i 16 timer (når du bruker HD-batteri).

Hvilken åndedrettsvernmodell trenger jeg når jeg sveiser rustfritt stål?

Det er ingen felles regler for hvilket filter som skal brukes med bestemte materialer. Det avhenger av mange detaljer som overflatebehandling, materialets renhet og forurensning av miljøet som luft (dvs. ozon). Et kombinasjonsfilter (partikkelfilter og gassfilter) gir alltid den beste beskyttelsen mot skadelig røyk og gass.

Se sveisesikkerhetskatalogen vår for en mer detaljert tabell om filtreringsenheter og kjemikalier.

Hvor ofte bør jeg bytte filtrene til PAPR-åndedrettsvernet?

PFU 210e PAPR har et automatisk system for filtertilstandsmåling. Et LED-lys i brukergrensesnittet lyser rødt, vibrasjonsmotoren begynner å gå og en alarm kan høres når filteret må byttes med én gang. Det er fornuftig å følge LED-lysfargen i brukergrensesnittet. Når det lyser oransje, er filteret snart tilstoppet og må byttes ut. Hvis batteritiden begynner å bli for kort, kan det hjelpe å bytte partikkelfilter eller forfilter.

Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte gassfilteret til PAPR-åndedrettsvernet?

Gassfilteret samler ikke opp partikler slik som partikkelfilteret gjør (gassfilteret tetter seg ikke slik som partikkelfilteret gjør). Det er derfor partikkelfilteret alltid må festes på gassfilteret = kombinasjonsfilter. Den eneste måten å finne ut om et gassfilter fortsatt filtrerer gasser som det skal, er lukttesten. Hvis en bruker kjenner lukt som kommer gjennom sveisehjelmen, må gassfilteret byttes med én gang. Hvis den skadelige gassen ikke lukter, anbefales det å bruke et regelmessig bytteintervall for gassfilter.

Hva er forskjellen mellom TH2- og TH3-standardene?

De nominelle beskyttelsesfaktorene som er tildelt av de europeiske standardmyndighetene til en klasse åndedrettsvern (PAPR- eller Airline-utstyr som er utstyrt med en hette eller hjelm i henhold til standard EN12941), definerer en nominell beskyttelsesfaktor (NPF) basert på den testede innvendige lekkasjeeffektiviteten til åndedrettsvernet. For TH2-sertifiserte åndedrettsvern må den innvendige lekkasjen være maks 2 %. For TH3-sertifiserte åndedrettsvern må den innvendige lekkasjen være maks 0,2 %. Alle Kemppi PAPR-åndedrettsvernmodeller følger standard EN12941, og deres klasse er enten TH2 eller TH3.

Hva er åndedrettsvern med lufttilførsel?

Åndedrettsvern med lufttilførsel betyr at pusteluften som leveres til en friskluftsveisehjelm, skapes av en kompressor. Kilder for tilført luft må oppfylle obligatoriske lokale luftkvalitetsbestemmelser.

Åndedrettsvern for sveisere koblet til pustelufttilførsel fra en kompressor som oppfyller EN 12021, er definert i EN 14594. Kemppi-åndedrettsvern for sveisere må bare brukes i områder der oksygeninnholdet overstiger 17 % og må ikke brukes som et selvstendig åndedrettsapparat eller til rømningsformål.

Hva er Powered Air Respiratory Protection?

Powered Air Respiratory Protection betyr at pusteluften som kommer inn i sveisehjelmen, blir renset av en batteridrevet filterenhet (se ovenfor «Hvordan fungerer et åndedrettsvern») eller komprimert pusteluftsystem (se ovenfor «Hva er åndedrettsvern med lufttilførsel?»). Powered Air Respiratory Protector betyr det samme som Powered Air Purifying Respirator, og det er forkortet til PAPR.

Er det ikke billigere å kjøpe engangssveisemasker sammenlignet med åndedrettsvern?

Engangs ansiktsmasker for sveising er en billigere løsning hvis det bare sveises av og til. Profesjonelle sveisere og fabrikanter vil imidlertid vanligvis bruke 1 x engangsmaske per dag, og over tid vil disse kostnadene multipliseres og oppveie investeringskostnadene for et PAPR-system eller system for tilført luft av god kvalitet, inkludert vedlikeholdsfiltre til utskiftning, for ikke å nevne mengden avfall engangsmasker skaper. Vanligvis gir PAPR-systemer bedre pustevern og er mer behagelige ved langvarig bruk på grunn av sirkulasjon av kjøleluft.

Åndedrettsvern for sveising som gir fjærlett komfort og høy beskyttelse

NYE og forbedrede åndedrettsvern i Beta e-serien for sveising sørger for kjølig og ren pusteluft, enten fra en PFU 210e batteridrevet filterenhet som gir optimal bevegelsesfrihet i arbeidsområdet, eller en løsning med tilført friskluft som reguleres med RSA 230.

Selv om koblingen til RSA 230 begrenser bevegelsesfriheten til et mindre område, passer løsninger med tilført luft godt på områder hvor sveiserøyk og dekkgass kan bygge seg opp og fortrenge pusteluften.

Åndedrettsvernene Beta PFA/SFA/XFA for sveising er godkjent med en maksimal innadrettet lekkasje på 2 %, og når de er tilkoblet PFU 210e-filterenheten, kan de filtrere både partikler og gass.

Fordeler

 • Åndedrettsvernene Beta e90 PFA/SFA/XFA
 • For sveising, heftsveising, skjæring, sliping og inspeksjon
 • Batteridrevne PAPR- eller trykkluft-modeller
 • XFA-modellen er utstyrt med autoblend-teknologien LiFE+ Color og har mørkhet DIN 14 og 15
 • SFA-modellen er utstyrt med autoblend-teknologien LiFE+ Color og har blending 9–13
 • EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 og AS/NZS 1716
 • Gassfilter A1B1E1 som valgfritt tilbehør
 • PAPR hurtigladende batteripakker
 • Lærbelte og metallspenne
 • Fjærlett åndedrettsvern – Beta e90 PFA for sveising med ansiktspakning veier kun 650 g
 • Komfort-hodering
 • Kan leveres med forstørrelsesglass
Last ned brosjyre
Lett å puste

Lett å puste

Designet med overtrykk for å gjøre det lett å puste og holde farlig sveiserøyk ute.

Ren og sikker pusteluft

Ren og sikker pusteluft

De ekstremt effektive filtrene blokkerer ikke mindre enn 98 % av luftbårne partikler.

Sikkerhet for flerbruk

Sikkerhet for flerbruk

Førsteklasses beskyttelse for sveising, kleving, skjæring, sliping og inspeksjonsprosesser

Produktalternativer

Beta e90 PFA
Beta e90 PFA TH2-merkede PAPR-pakker med løsninger for filtrering av både partikler og gass. Pakken inneholder Beta e90 PFA-sveisemaske, ordinært sveiseglass med blending 11, motorisert åndedrettsvern PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, batteri 3,2 Ah, batterilader, strømningsmåler og lærbelte med komfortpolstring. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
P0701
Vekt
650 g
Driftstemperatur
– 5 – + 55 °C <80 % UU
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Sveiseglass
Ordinært (passivt)
Visningsstørrelse
100 × 78 mm
Sveiseglassdimensjon
110 × 90 mm
Blendingsområde
11
LiFE+ Color (ja/nei)
Nei
Slipefunksjon (ja/nei)
Nei
PAPR
PFU 210e
Beta e90 SFA
Beta e90 SFA TH2-merkede PAPR-pakker med løsninger for filtrering av både partikler og gass. Pakken inneholder Beta e90 SFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass SA 60B, motorisert åndedrettsvern PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, batteri 3,2 Ah, batterilader, strømningsmåler og lærbelte med komfortpolstring. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
P0706
Vekt
680 g
Driftstemperatur
– 5 – + 55 °C <80 % UU
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Sveiseglass
SA 60B
Visningsstørrelse
100 × 60 mm
Sveiseglassdimensjon
110 × 90 mm
Blendingsområde
9–13
Autoblend-klarhet
3,5
ADF CE Klassifisering
1/1/1/1
Autoblend-veksletid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nei)
Ja
Slipefunksjon (ja/nei)
Ja
PAPR
PFU 210e
Beta e90 XFA
Beta e90 XFA TH2-merkede PAPR-pakker med løsninger for filtrering av både partikler og gass. Pakken inneholder Beta e90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass XA 47, motorisert åndedrettsvern PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, batteri 3,2 Ah, batterilader, strømningsmåler, lærbelte med komfortpolstring. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
P0711
Vekt
700 g
Driftstemperatur
– 5 – + 55 °C <80 % UU
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Sveiseglass
XA 47
Visningsstørrelse
97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon
110 × 90 mm
Blendingsområde
9–15
Autoblend-klarhet
4
ADF CE Klassifisering
1/1/1/2
Autoblend-veksletid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nei)
Ja
Slipefunksjon (ja/nei)
Ja
PAPR
PFU 210e
Beta e90 PFA Airline
Beta e90 PFA Airline Åndedrettsvern til sveisere for tilkobling til trykkluftbasert pusteluft. Pakken inneholder Beta e90 PFA-sveisemaske, ordinært sveiseglass, lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter for RSA 230, strømningsmåler og lærbelte med komfortpolstring. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
9873031
Vekt
650 g
Driftstemperatur
– 5 – + 55 °C <80 % UU
EN 175
B
Sveiseglass
Ordinært (passivt)
Visningsstørrelse
100 × 78 mm
Sveiseglassdimensjon
110 × 90 mm
Blendingsområde
11
LiFE+ Color (ja/nei)
Nei
Slipefunksjon (ja/nei)
Nei
Lufttilførselsregulator
RSA 230
Beta e90 XFA Airline
Beta e90 XFA Airline Åndedrettsvern til sveisere for tilkobling til trykkluftbasert pusteluft. Pakken inneholder Beta e90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass XA 47, lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter for RSA 230, strømningsmåler og lærbelte med komfortpolstring. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
9873037
Vekt
700 g
Driftstemperatur
– 5 – + 55 °C <80 % UU
EN 175
B
Sveiseglass
XA 47
Visningsstørrelse
97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon
110 × 90 mm
Blendingsområde
9–15
Autoblend-klarhet
4
ADF CE Klassifisering
1/1/1/2
Autoblend-veksletid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nei)
Ja
Slipefunksjon (ja/nei)
Ja
Lufttilførselsregulator
RSA 230
Beta e90 SFA Airline
Beta e90 SFA Airline Åndedrettsvern til sveisere for tilkobling til trykkluftbasert pusteluft. Pakken inneholder Beta e90 SFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass SA 60B, lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter for RSA 230, strømningsmåler, lærbelte med komfortpolstring. Vis mer
Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
9873033
Vekt
680 g
Driftstemperatur
– 5 – + 55 °C <80 % UU
EN 175
B
Sveiseglass
SA 60B
Visningsstørrelse
100 × 60 mm
Sveiseglassdimensjon
110 × 90 mm
Blendingsområde
9–13
Autoblend-klarhet
3,5
ADF CE Klassifisering
1/1/1/1
Autoblend-veksletid
0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nei)
Ja
Slipefunksjon (ja/nei)
Ja
Lufttilførselsregulator
RSA 230

Tilbehør

Alle Utstyr for åndedrettsvern Sveiseglass Annet
Kemppi Beta Art e90 SFA product image

Beta Art e90 SFA

En spesialutgave av de populære sveisehjelmene våre i Beta e-serien. Velg mellom to u...

En spesialutgave av de populære sveisehjelmene våre i Beta e-serien. Velg mellom to unike designer: "Skog" er inspirert av nordisk gran, mens "Is" gir assosiasjoner til et frostkledd nordisk landskap. Utvid Beta-friskluftsystemet ditt med en unikt designet Beta Art e90 SFA-sveisehjelm for pustebeskyttelse på TH2-nivå og førsteklasses øyebeskyttelse fra SA 60B-sveiseglass med autoblend-funksjon.

Produktkode: 9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e er robust og slitesterk og har valgbare viftehastigheter på 160 lpm og 210 l...

PFU 210e er robust og slitesterk og har valgbare viftehastigheter på 160 lpm og 210 lpm, batteri- og filterstatusindikatorer samt alternativ for enten standardmessige eller kraftige batterier.

Produktkode: SP011996

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Følgende filtre leveres for PFU 210e-pustemasken: Gnistfanger, forfilter, partikkelfi...

Følgende filtre leveres for PFU 210e-pustemasken: Gnistfanger, forfilter, partikkelfilter, odørfilter og gassfilter. Nærmere informasjon om Kemppis filtre og hvordan du bestiller dem finner du i sikkerhetskatalogen.

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Beltemontert lufttilførselsregulator Den sørger for en styrt luftstrøm til sveisemask...

Beltemontert lufttilførselsregulator Den sørger for en styrt luftstrøm til sveisemasken, som er tilpasset sveiserens ansikt med en tekstilpakning, og leveres sammen med Gamma- og Beta-modellene for tilført luft. Det medfølger en utskiftbar støydemper som demper lyden av den strømmende luften.

Produktkode: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en ladeenhet til batteriene til Kemppi PFU 210e filterenhet. Opp...

Multicharger MC-6 er en ladeenhet til batteriene til Kemppi PFU 210e filterenhet. Opp til 6 batterier kan lades samtidig med ladeenheten. Batteriene kan være SD og HD, og lades samtidig. Ladetiden er ca 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.

Produktkode: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi SA 60B product image

SA 60B

Autoblend-sveiseglass har et stort synsfelt på 100 × 60 mm og LiFE+ Color autoblend-t...

Autoblend-sveiseglass har et stort synsfelt på 100 × 60 mm og LiFE+ Color autoblend-teknologi som gir enda bedre sikt. Justere mørkhet: 5, 9–13.

Produktkode: SP9873064

Kemppi XA 47 product image

XA 47

Autoblend-sveiseglasset har LiFE+ Color som gir bedre sikt Justere mørkhet: DIN 5, 8,...

Autoblend-sveiseglasset har LiFE+ Color som gir bedre sikt Justere mørkhet: DIN 5, 8, 9–13 og 14, 15.

Kemppi Leather welding bib product image

Leather welding bib

Integrert halsbeskyttelse for modellene i Alfa- og Beta e-serien er ekstrautstyr. Try...

Integrert halsbeskyttelse for modellene i Alfa- og Beta e-serien er ekstrautstyr. Trykknapper forenkler av- og påkledning.

Produktkode: SP015177

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Dette universelle halsvernet i skinn beskytter halsen og skuldrene mot sveise- og sli...

Dette universelle halsvernet i skinn beskytter halsen og skuldrene mot sveise- og slipesprut og kan brukes med alt personlig verneutstyr fra Kemppi og med sveiseutstyr generelt.

Produktkode: SP015579

Støtte

Trenger du
deler?

Trenger du
deler?

Trenger du å få utført reparasjon eller vedlikehold?

Trenger du å få utført reparasjon eller vedlikehold?

Garanti

Garanti

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Lukk

Tekniske spesifikasjoner