Nordic Manufacturing: Eksempelet Kemppi

Kemppi er trukket frem som et selskapseksempel i et prosjekt som er finansiert og iverksatt av Nordisk Ministerråd. Det nye fellesnordiske initiativet har som mål å styrke konkurransekraften til nordiske produksjonsselskaper og opprettholde produksjonsarbeidsplasser i Norden ved å forbedre selskapenes muligheter til å utnytte fordelene som ligger i automatisering og digitalisering.

Som en del av prosjektet har 15 selskaper fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige blitt presentert som eksempler på vellykket implementering og utnyttelse av innovative digitale og automatiserte løsninger. Formålet med disse selskapseksemplene er å inspirere andre nordiske selskaper til å utforske mulighetene som åpner seg gjennom automatisering og digitalisering i produksjonsindustrien.


Les om eksempelet Kemppi på nettsiden Nordic Manufacturing!

Lukk

Tekniske spesifikasjoner