Kemppi India skal være kompetansepartner for sveising for SDI i Visakhapatnam

Kemppi India har undertegnet en intensjonsavtale med Hindustan Petroleum Corporation Ltd. om rollen som kompetansepartner for sveising for Skill Development Institute (SDI) som skal etableres i Visakhapatnam, India.

Åtte oljerelaterte avdelinger i offentlig sektor (HPCL, IOCL, BPCL, ONGC, GAIL, OIL, EIL og Balmer Lawrie) etablerer SDI for å overføre fagkunnskap og styrke ansettelsesnivåene for unge i blant annet Andhra Pradesh, med et innledende omfang på rs. 10–12 crore iht. Corporate Social Responsibility (CSR). Tiltaket har et non-profit-formål og er registrert under AP Registration Act 2001 (nr. 282 i 2016, datert 17.5.2016).

SDI i Visakhapatnam søkte statlige myndigheter om tildeling av et areal på 100–150 hektar for å bygge et stort kompetanseutviklingssenter etter råd fra det indiske Ministry of Petroleum & Natural Gas. Oljeindustrien bygger faktisk ytterligere fem slike kompetansesentre etappevis rundt om i landet. I mellomtiden har distriktssjefen i Visakhapatnam og ombudsmannen for Visakh og omegn kommunestyre tildelt et midlertidig område i Arilova (ca. 6920 m² utbygd område) for etablering av instituttet.

Kemppi vil inneha rollen som kompetansepartner og levere eksperttjenester på forespørsel fra SDI-Visakhapatnam, dvs. opplæring av lærere i eksisterende og nye maskiner og metoder, holde gjesteforelesninger for studenter innen sveiseteknologi, dele kunnskap om ny teknologi, innhold og oppdateringer innen sveiseteknologi og dele digitalt innhold og AV-material som kommer studentene ved SDI-Visakhapatnam til gode.
 
Intensjonsavtalen ble undertegnet 2. august 2016 hos Kemppi India, Chennai. Representant for Hindustan Petroleum Corporation Limited var K. Nagesh, Chief Manager, HR, Dhiraj Sorte og Sashibhusan Rao. Representant for Kemppi India var Rashmi Ranjan Mohapatra, Managing Director sammen med Mrugesh Sutaria, National Sales Manager, samt Feroz Jinnah, Partner.
Lukk

Tekniske spesifikasjoner