kemppi etablerer et datterselskap for salg i Italia

Kemppi Oy og deres distributør Link Industries har lenge vært partnere i utviklingen av merkevarebevissthet rundt og distribusjon av Kemppi på det italienske markedet de siste ti årene. Kemppi og Link Industries er nå blitt enige om å sette opp en ny forretningsmodell i det andre største markedet for buesveising i Europa. Den 1. januar 2021 signerte partene kontrakt for å opprette et nytt selskap, Kemppi Italy, som vil fortsette og videreutvikle produktsalg og distribusjon for Kemppi, tidligere utført av Link Industries i Italia.

“Kemppi betrakter Italia som et stor potensial for markedsvekst, med hensyn til markedsandelen. Med en ny organisasjonsform og forretningsmodell har vi tillit til at vi kan fortsette veksttrenden og oppnå utmerkede resultater på lang sikt, på tross av globale utfordringer og radikale endringer,” sier Hannu Jokela, vise-president for markedsavdelingen hos Kemppi Oy.

“Jeg er svært fornøyd med avtalen vi har oppnådd med Kemppi. Dette vil sørge for kontinuitet i virksomhetsledelse, både for Kemppi`s kunder og for alle parter involvert. Dette har vært hoveddrivkraften for Link sitt vedkommende,” bemerker Marta Cosulich, president for Link Industries.

Mikko Jauhiainen er utnevnt som administrerende direktør av Kemppi Italy S.r.l. fra og med 1. Januar, 2021. Hos Kemppi har han tidligere hatt ansvaret for distributørsalg i Sør-Europa, inkl. det italienske markedet, og har lang erfaring med samarbeid med Link Industries og deres profesjonelle team av sveiseeksperter.

“Tett samarbeid med våre partnere og sluttbrukere er kjernen i Kemppi`s forretningsfilosofi, og denne samhandlingen bringer oss et skritt nærmere våre italienske forhandlere og kunder,” sier Mikko Jauhiainen. "Den nye forretningsmodellen vil styrke Kemppi`s posisjon i Italia, som er et av de viktigste markedene i Europa for oss. Jeg er svært trygg på at denne avtalen vil gi gode forretningsmuligheter til alle partnere av Kemppi i Italia, og muligheten til å videreutvikle Kemppi`s forretningsaktiviteter,” fortsetter han.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner