Kemppi etablerer API-er for sveiseprogramvare

Velkommen til Kemppis Internet of Welding™ (IoW)

Kemppi skaper grensesnitt for fremtidens sveiseprogramvareapplikasjoner Vi ønsker å etablere et utviklingsfellesskap som er i stand til å skape nye, spennende applikasjoner rettet mot neste generasjons sveising.

Det nye applikasjonsprogrammeringsgrensesnittet (API) gir partnerne våre tilgang til Kemppis Internet of Welding™ (IoW). IoW vil skape muligheter på to nivåer: Sveiseapparater og skybaserte sveisetjenester. 

  1. API-er for sveiseapparater

    Partnerne våre vil kun opprette mobil- og webapplikasjoner som kan utnytte applikasjonsprogrammeringsgrensesnittet i kombinasjon med andre bransjespesifikke systemer og datakilder og informasjon fra Kemppis sveiseapparatsensor. Dette åpner for enda bedre støtte for spesifikke behov i sveisemiljøet. 

  2. API-er for skybaserte sveisetjenester

    Kemppi gir tredjeparter tilgang til data fra utvalget av sveiseapparater. De tilgjengelige dataene omfatter utstyrslagerdata, statistiske utstyrsdata i tilnærmet sanntid for overvåkings- og varslingsformål samt anonymisert tilgang til historiske detaljdata for analyse av sveiseytelse og registrering av avvik.

Betaversjonen av Kemppis applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt lanseres på Schweissen & Schneiden-messen i Tyskland i september 2017. Kemppi ønsker deg velkommen til å oppleve Kemppi IoW.

And you know.

Mer informasjon:
Mikko Veikkolainen
Vice President, Research, Development and Innovation
Tlf. +358 44 28 99 338

Lukk

Tekniske spesifikasjoner