Den nye enhetlige programvaren WeldEye for sveisestyring gir brukerne betydelige besparelser og enestående innblikk

WeldEye-pressemelding

Den enhetlige programvaren WeldEye reduserer kraftig tiden som brukes på dokumentasjon, og gir alle som er involvert i sveiseprosessene, enestående innblikk i arbeidet som utføres. Den tiden da dokumentasjonen ble utarbeidet manuelt i permer eller i Excel-ark, er forbi – med WeldEye er all den informasjonen du trenger tilgjengelig med et knappetrykk.

Den nye enhetlige WeldEye-programvaren er utviklet av Weldindustry og Kemppi. Denne integreringen av to programvarer for administrasjon av sveising, Kemppis Kemppi Arc System 3 (KAS3) og Weldindustrys WeldEye, markerer begynnelsen på et nytt kapittel i WeldEye-historien. Den kombinerer den internasjonale sveiseteknologikompetansen til Kemppi og banebrytende IT-løsning for sveiseadministrasjon fra Weldindustry i én programvare – WeldEye.

Programvaren har den bredeste dekningen av forskjellige sveiserelaterte prosesser i markedet og har bevist sin ytelse på tvers av bransjer, som skipsbygging, olje og gass, bil, bygg og anlegg, og maskinproduksjon. WeldEye er førstevalget for digitale sveiseløsninger, uavhengig av bransje.

Fra måneder med dokumentasjonsarbeid – til minutter

“Flere bransjer står nå overfor alvorlige kostnadsutfordringer og ser på hvordan de kan forenkle dokumentasjonsarbeidet. WeldEye er bygget for dette eksakte formålet – å hjelpe alle i sveiseverdikjeden med å dokumentere arbeidet som utføres, og for å forenkle sluttprosjektdokumentasjon”,,forteller Jarle Mortensen, Chief Operating Officer, Weldindustry.

WeldEye gir deg sanntidsinnsikt i resultatene for sveisere og fremdriften i prosjektene, samt 100 prosent sporbart samsvar med sveiseprosedyrer, uavhengig av hvilket sveiseutstyr som blir brukt. Dette gjør det enklere å redusere kostnader, forbedre ytelsen og gjennomføre kvalitetskontroller. Det håndterer sveiseprosedyrer og testresultater samt reduserer administrasjonskostnader som følge av mindre manuelt arbeid, noe som gir 70 prosent raskere dokumentasjonsprosesser. Ved avslutningen av et prosjekt reduseres tiden som brukes på å lage dokumentasjon med uker eller måneder.

Forbedrer kvaliteten

WeldEye er tilgjengelig som en nettskytjeneste, tilgjengelig fra datamaskiner eller smarttelefoner uten behov for programvareinstallasjon, noe som gjør det enkelt å legge inn informasjon i løpet av utførelsen av et prosjekt. For første gang kan sveiseoperatøren også få reell og kontinuerlig tilbakemelding fra egne aktiviteter.

I tillegg til å gi deg full sporbarhet fungerer programvaren effektivt som en kvalitetskontrollør og holder kontinuerlig oversikt over samsvaret med internasjonale sveisestandarder. Den ekstra åpenheten betyr også at en feil kan oppdages tidligere og løses umiddelbart. Ved å bruke WeldEye har sluttbrukere opplevd en reduksjon i reparasjonstilfeller på 40 prosent.

“Hvis et er feil på et parti med tilsettmaterialer, vet WeldEye nøyaktig hvilke sveiser som er utført med det partiet. På slutten av dagen øker dette effektiviteten ved å redusere behovet for reparasjonsarbeid. Mer informasjon gjør det mulig for prosjektledere å ta raskere og bedre beslutninger og forenkler dokumentasjonsprosessen”,,sier Tuomas Kivisaari, Software Product Manager, Kemppi Oy.

Fleksibel løsning

WeldEye-løsningen er fremtidsrettet og oppdateres automatisk med nye standarder. Dette sikrer at arbeidet er alltid i samsvar med gjeldende krav og standarder, bl.a. EN ISO 3834, EN ISO 9606, ASME IX, AWS, NORSOK og andre.

Programvaren er en universell løsning og fungerer dermed med alle sveiseutstyrsmerker. WeldEye er globalt tilgjengelig, stedsuavhengig og støtter en rekke forskjellige språk. WeldEye integreres enkelt i eksisterende IT-løsninger, som for eksempel HR- og ERP-systemer.

Mer informasjon om WeldEye-programvaren finnes på www.weldeye.com

WeldEyes nøkkelfunksjoner
  • Støtter administrasjon av sveiseprosedyren: Inneholder pWPS-, WPQR- og WPS-maler
  • Administrerer personell og kvalifikasjoner: Holder orden på alle kvalifikasjonssertifikater for personell og sveisere
  • Kontrollerer og styrer bruken av WPS: Inneholder umiddelbar tilbakemeldingsfunksjonalitet samt kontrollrutiner for WPS- og kvalifikasjonsetterlevelse
  • Administrasjons-, verifiserings- og inspeksjonsfunksjoner:
    – Et håndholdt og enkelt grensesnitt for umiddelbar tilbakemelding
    – Inspeksjonsplanleggingsfunksjoner – Sveiseadministrasjonsfunksjoner og dokumentregistreringsfunksjoner som er nødvendig for sveiseprosjekter
    – Personell- og kvalifikasjonsfunksjoner for inspektører.

 

Mer informasjon

Jarle Mortensen
Chief Operating Officer,
Weldindustry AS
Tlf. +47 930 16 508
[email protected]

Kari Kemppi
Director, Software Customer Operations
Kemppi Oy
Tlf. +358 44 2899 353
[email protected]

Lukk

Tekniske spesifikasjoner