Utnytter lavamplitudepulsering i MAG-sveising

Kemppi MAX Speed sveiseprosess

Sveisestrømpulsering i MIG/MAG-sveising har tradisjonelt hatt som mål å fjerne én dråpe tilsettmaterial per puls. Fordelene med prosessen er i stor grad basert på å oppnå kortslutningsfri materialoverføring selv ved de laveste sveiseeffektene. Det er nå enighet om at det er mulig å oppnå også andre fordeler ved å pulsere sveisestrømmen. For å oppnå disse fordelene kreves det ikke like høy aplitude, dvs. sveisestrømvariasjon, som ved konvensjonell pulsert MIG/MAG-sveising. Dermed unngås visse problemer forårsaket av høy amplitude. Siden pulsert sveising med lav amplitude ikke tar sikte på å oppnå samme type materialoverføring som konvensjonell pulsert MIG/MAG-sveising, tillater det bruk av en høyere pulsfrekvens, noe som gir nye fordeler. Den nye MAX Speed-sveiseprosessen som er utviklet av Kemppi, drar fordel av slik lavamplitude-pulsering og kombinerer den med fordelene med en kort lysbue.

Utnytter lavamplitudepulsering i MAG-sveising

Utnytter lavamplitudepulsering i MAG-sveising

Lukk

Tekniske spesifikasjoner