Effekt av elektrodetyper på innstillinger for sveisestrømkilde

Master 315 Weld Assist

Ettersom mer produktive prosesser som MIG/MAG-sveising overtar sveiseindustrien, har rollen til elektrodesveising (MMA) blitt mindre de siste tiårene. Delvis som et resultat av denne avtagende rollen og prosessens enkelhet, får ikke optimaliseringen av elektrodesveising mye oppmerksomhet. Imidlertid har moderne elektrodesveisingsutstyr en rekke innstillinger for å påvirke lysbuens oppførsel.

Elektrodetypen, spesielt belegget på elektroden, påvirker betydelig karakteristikkene for lysbuetenning og materialoverføringen til smeltebadet. Optimalisering av sveisemaskinens innstillinger med tanke på dette kan forbedre sveisekvaliteten eller i det minste gjøre det lettere å oppnå ønsket resultat.

Effekt av elektrodetyper på innstillinger for sveisestrømkilde

Effekt av elektrodetyper på innstillinger for sveisestrømkilde

Lukk

Tekniske spesifikasjoner