Retningslinjer

Vi skaper tryggere og mer bærekraftig infrastruktur

Våre retningslinjer

 1. KVALITET
  Kvalitet i alle dens former har alltid vært kjernen i Kemppis virksomhet. Siden 1990 har vi fått sertifisering for vårt kvalitetsstyringssystem i samsvar med ISO 9001.

  Se Kemppis kvalitetspolicy
 2. MILJØ
  Grønn teknologi og miljøbevissthet står sentralt i forretningsmodellen vår. Kemppis miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 14001.

  Se Kemppis miljøpolicy
 3. HELSE OG SIKKERHET
  Når du jobber for oss, tar vi vare på deg. Kemppis program for yrkessikkerhet er sertifisert i henhold til ISO 45001.

  Se Kemppis policy for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 4. SVEISETJENESTER
  Vi vet hvilke utfordringer bedriften din står overfor. Kemppis sveiseserviceteam er IWS/IWE-kvalifisert, og sveiseinstruktørene våre er ISO 9606-1-sertifiserte. Vi er også aktive i ISO-standardiseringskomiteer.

Varsling

Kemppi følger høye etiske standarder. Vi bruker varslingstjenesten for å fremme høy forretningsetikk og opprettholde våre kunders og interessenters tillit til vår virksomhet.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner