Andere lasmethoden

MIG-boogsolderen, laserlassen, onder poeder lassen, plasmalassen, spotlassen, wrijvingslassen en explosielassen

Kom meer te weten over andere lasmethoden

MIG-hardsolderen

MIG-hardsolderen, of boogsolderen, werd geïntroduceerd in de jaren 90. Het lijkt sterk op MIG-/MAG-lassen. Het grootste verschil zit in het gebruik van de toevoegmateriaaldraden en het smelten van het basismateriaal, aangezien dat bij MIG-hardsolderen niet smelt.

Ook is de warmte-inbreng bij MIG-hardsolderen aanzienlijk lager dan bij MIG-/MAG-lassen. Daarom is MIG-hardsolderen bijzonder geschikt voor het verbinden van verzinkte plaatdelen, zoals die bijvoorbeeld in de auto-industrie worden toegepast. Dankzij de lage warmte-inbreng trekt het plaatmateriaal niet krom en wordt de zinklaag niet beschadigd. Hierom toont de auto-industrie veel interesse in MIG-hardsolderen. MIG-hardsolderen wordt bovendien door schadeherstellers vaak toegepast om carroserieschade te herstellen.

Laserlassen

Het principe van laserlassen is eenvoudig: een laserstraal gevormd met koolstofdioxide of NdYAG-laser wordt op het werkstuk gericht om de onderdelen samen te voegen. Beschermgas wordt toegepast om de oxygenatie van het te lassen materiaal te voorkomen en om de optica van het lasapparaat te beschermen.

De voordelen van laserlassen zijn een hoge lassnelheid, een smalle lasnaad en een lage warmte-inbreng. Daarom is deze methode het beste toe te passen wanneer een kleine thermische impact vereist is.

Laserlassen is nauwkeurig. Laserlassen maakt smalle lassen mogelijk en veroorzaakt minimale veranderingen aan de te lassen componenten. Aan de andere kant vereist het een exacte passing van de te lassen delen en zijn er lasmallen nodig. Daarom is het niet de meest voordelige keuze voor het samenvoegen van individuele onderdelen.

Onder poeder booglassen

Onder poeder booglassen is een booglasmethode waarbij de boog brandt onder het laspoeder. Het toevoegmateriaal wordt aangebracht met een afzonderlijk aangevoerde lasdraad of draadaanvoerunit. Tijdens het lassen smelt het laspoeder aan de oppervlakte van de lasnaad en vormt het een beschermende slaklaag. Het laspoeder kan ook metaalpoeder bevatten dat tijdens het lassen in de las zal smelten als toevoegmateriaal.

Booglassen onder poeder wordt bijna altijd minstens gedeeltelijk gemechaniseerd en daarom kan een hoge productiviteit worden behaald bij het maken van lange lassen. Booglassen onder poeder wordt over het algemeen toegepast in de middelzware en zware machine-industrie en de scheepsbouw.

Plasmabooglassen

Plasmabooglassen is een gasbooglasproces. Plasma is een superverhit gas op een temperatuur van 15.000–25.000 graden Celsius (25.000–45.000 graden Fahrenheit). Bij deze lasmethode wordt de boog omringd door het beschermgas tussen het werkstuk en een wolfraamelektrode die niet afsmelt.

Meestal wordt bij plasmabooglassen een toevoegmateriaal gebruikt dat als draad aan het smeltbad wordt toegevoegd. Bij plasmabooglassen onder poeder wordt het toevoegmateriaal in poedervorm samen met het beschermgas aan het smeltbad toegevoegd.

De hoge energiedichtheid van het plasmabooglassen levert bovendien een boog die volledig in de werkstukdelen doordringt. Plasmabooglassen is met name geschikt voor gemechaniseerde lasprocessen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het lassen van roestvast staal.

Puntlassen

Puntlassen is een op weerstand gebaseerd lasproces waarbij punten van de te lassen delen tot dicht bij hun smeltpunt verhit worden met elektriciteit. Vervolgens worden de delen tegen elkaar gedrukt en zo met elkaar verbonden.

Puntlassen wordt vooral toegepast bij plaatmetaalbewerking. De platen moeten tegen elkaar gedrukt worden zonder luchtspleet. De penetratie van de las wordt bepaald op basis van de puntlastijd en de lasstroom. Puntlassen vereist een speciaal gevormde gaskop die tegen het plaatoppervlak geduwd wordt. Het gasmondstuk heeft meestal kleine openingen waaruit het beschermgas kan ontsnappen.

Wrijvingslassen

Bij wrijvingslassen (ook wel frictielassen) wordt frictie toegepast om de hitte te veroorzaken die voor het lassen vereist is. De oppervlakken die de naad vormen, worden samengeklemd en dan tegen elkaar in gedraaid. Hierbij ontstaat wrijving en dus hitte. De oppervlakken worden hierdoor zacht. Dan worden ze stevig tegen elkaar aan gedrukt en zo aaneengelast. Wrijvingslassen wordt bijvoorbeeld toegepast voor het verbinden van assen en staven.

Explosielassen

Explosielassen is een speciale lasmethode waarbij twee verschillende typen metaal door middel van een beheerste explosie aan elkaar worden gelast. De explosie wordt gebruikt om grote druk tussen de metalen platen te creëren, waardoor de metalen op atomair niveau verbonden worden. De zo verkregen samengevoegde constructie is van extreem hoge kwaliteit en bezit consistente metallurgische eigenschappen.

Explosielassen wordt toegepast op plaatsen waar twee verschillende metaaltypes stevig met elkaar moeten worden verbonden.

Sluiten

Technische specificaties