Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, oftewel SDG's) van de Verenigde Naties

We onderschrijven de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

We onderschrijven de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties

De VN heeft 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen gedefinieerd met als doel een duurzame toekomst te verzekeren, armoede en honger uit te bannen, vrede en sociale rechtvaardigheid te bevorderen en iedereen te laten meedoen.

Bedrijven kunnen een aanzienlijke impact hebben op de omgang met mens en milieu en de verdeling van rijkdom in de samenleving. Bedrijven hebben dus een belangrijke rol bij het behalen van de SDG's.

In 2022 hebben we gekeken welke van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen Kemppi kan bevorderen binnen het eigen bedrijf. Op basis van deze beoordeling hebben we drie van de 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties geïdentificeerd die het beste aansluiten bij onze activiteiten en waarvan we zien dat we daaraan kunnen bijdragen. Wij streven ernaar om de positieve impact van onze activiteiten te vergroten en de negatieve effecten te verminderen en zo bij te dragen aan het behalen van geselecteerde doelstellingen.

Op basis van deze beoordeling hebben we de volgende doelstellingen naar voren gebracht: 

 • 8 Eerlijk werk en economische groei,
 • 9 Industrie, innovatie en infrastructuur en
 • 12 Verantwoorde consumptie en productie

Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 8: Decent work and economic growth

 • We increase productivity through innovation
 • We do not accept forced and child labour, modern slavery or human trafficking
 • We protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers
 • We avail youth employment

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

 • We develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure to support economic development and human wellbeing
 • We aim for resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes
 • We encourage innovation and substantially increase R&D

SDG 12: responsible consumption and production

 • We aim for efficient use of natural resources
 • We significantly reduce chemicals throughout their life cycle and release to air, water and soil
 • We substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
Sluiten

Technische specificaties